1 | 5   retallar despesa*2 | 5   obtenir capital*3 | 5   préstecs projecte*4 | 5   crear diner*5 | 5   col.laborar

fin-tech.markets

cut expenses
Elimini del 24% al 48% en despesa operativa i altres costos fixos

Retalli despesa corrent

Retalli entre un 24% i un 48% en despesa corrent, transportites, logística, vols, hotels, gasolina, i altres costos habituals d'empresa. Adquireixi les nostres solucions de dèbit internacional de baixa fiscalitat i flexibilitat per gastar, pagar i economitzar cada mes.

Consulta sense compromís  

Accedeixi a 10,000,000 € de capital per trimestre i per projecte

Capital o compensació

Faci un dipòsit del 3% del capital buscat i accedeixi a repartir-se 10,000,000 € de capital social per trimestre. Si la capitalizatció per trimestre no s'executés, es retornaria a cada dipositari el 3% més una compensació addicional entre el 5% i el 7.5%.

Consulta sense compromís  

get funded or compensated
low interest credit lines
Crèdits gran projecte sense hipoteques ni pignoracions

A partir de 1,000,000 €

Crèdits a baix interès, sense retricció d'import o sector i no sotmesos a hipoteca ni pignoració, però amb despeses de constitució. El beneficiari rebria cada pagament contra una execució certificada de cada fase (fita) contractual del projecte aprovat.

Consulta sense copmpromís  

Multipliqui els seus diners a partir de només 5,000 €

Guanyi de 26% a 400%

Inversió gestionada en tots els aspectes. Beneficis pagats mensualment a partir del 26% net per inversors petits, o bé per sobre del 400% net per imports grans amb reinversió al llarg d'un any. Els pagaments incorporen devolució de la inversió.

Consulta sense compromís  

multiply and make cash
Afiliació
Comissions i beneficis per intermediaris i promotors autònoms

Participa-hi i fes diners

Promotors i emprenedors poden fer 5% de guanys automàtics per tota quantitat en alguna de les nostres solucions. Emprenedors amb bons resultats poden guanyar bonus importants i beneficis en efectiu per millores domèstiques o per viatges.

Consulta sense compromís